Het project

Het EURÉGIO-project handelt over regio’s en regionalisme in de Europese Unie. De regio’s worden benaderd als territoriale eenheden en sociaal-politieke eenheden, die zich op een intermediair niveau bevinden, tussen lokaal niveau en de staat (centraal, federaal niveau). Het doel ervan is kennis te evalueren, aan te zetten tot discussies en de ontwikkelingen van de regio’s en het regionalisme binnen de context van de opbouw van Europa te beschouwen. Deze thematiek is namelijk een belangrijk aandachtspunt in de organisatie en inrichting van het grondgebied in verschillende Europese staten, of het nu gaat om de vorming van regio’s of om discussies over de organisatie van het grondgebied en de betrekkingen tussen de staat en de aan de staat ondergeschikte entiteiten. In Frankrijk is een regionale hervorming in gang gezet met een nieuwe regionale kaart en nieuwe bevoegdheden voor de regio’s. In die context komt de Europese Unie als een essentieel politiek kader naar voren, met een mogelijke invloed op de ontwikkeling van de regio’s en het regionalisme.

De thematiek wordt uitgewerkt aan de hand van 3 kernwoorden, die overeenkomen met 3 "Jean Monnet de Lille"-Dagen (2JML) :

• Diversiteit (van de regio’s)

• Complementariteit (van het regionaal bestuur)

• Samenwerking (tussen de regio’s)
 
De bespiegelingen worden verdiept en verrijkt tijdens aanvullende activiteiten bij het project en tijdens de Jean Monnet de Lille-Conferentie, het evenement ter afsluiting van het project.
 
Het project is gebaseerd op een netwerk van academische, professionele en civiele partners, ontwikkeld door de Université de Lille 1, een van de meest geïnternationaliseerde universiteiten van Frankrijk. Doel van het project is een Europees expertisenetwerk inzake regio’s en regionalisme te consolideren, waarin academici, vakmensen, publieke actoren en actoren uit het maatschappelijk middenveld verenigd zijn.
 
Het project is bijzonder nauw verbonden aan het masterparcours EUROStudies (Europese studies over territoriale en stedelijke ontwikkeling) van de master “Urbanisme et Aménagement” (urbanisme en ruimtelijke ordening) (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille, Université de Lille 1).
 
Het project heeft plaats van oktober 2015 tot oktober 2017 en heeft de vorm van een Jean Monnet de Lille-reeks, waarin verschillende soorten evenementen en activiteiten worden gecombineerd :
 
Jean Monnet de Lille-Dagen (2JML) met conferenties en rondetafelbijeenkomsten. De drie 2JMLs beantwoorden aan de volgende kernwoorden: diversiteit, complementariteit en samenwerking.
 
Cursussen en studiereizen in de Master d’Aménagement et d’Urbanisme (master ruimtelijke ordening en urbanisme) (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille, Université de Lille 1)
 
Jean Monnet de Lille Workshops (AJML) waarin studenten onder leiding van docenten-onderzoekers en vakmensen praktijkoefeningen doen met betrekking tot het opzetten en ontwikkelen van projecten volgens verschillende fasen (diagnose en analyse, uitdagingen en voorstellen), met eindconclusies tijdens de 2JML
 
Jean Monnet Lille-Conferentie (CJML), de conferentie ter afsluiting van het EUREGIO-project
 
De EURÉGIO-evenementen en activiteiten spelen zich af in het Frans en Engels. De workshops en conferenties worden in twee talen gegeven, Frans en Engels, en de cursussen en studiereizen hoofdzakelijk in het Engels.
 
De verschillende doelgroepen van het project worden in hun bespiegelingen beïnvloed door een meervoudige informatieverstrekking : wetenschappelijke en universitaire publicaties, promotie via de pers, resultaten van de studentenworkshops, rapporten over de evenementen en activiteiten, en onlineverspreiding van de verschillende resultaten van het project.