Evenementen

Jean Monnet de Lille 1-Dag (2JML-1)

Regionale diversiteit in de Europese Unie

► Donderdag 21 april 2016

Deze dag onderstreept de diversiteit van de regionale situaties en organisaties in Europa. Aan bod komen de uitdagingen en motivaties voor het ontwikkelen van de regio’s, en de versterking van de institutionele banden tussen de regionale autoriteiten en de Europese Unie. Meer lezen

 

Jean Monnet de Lille 2-Dag (2JML-2)

Regionaal bestuur en territoriale complementariteit

► December 2016 

Deze dag handelt over de betrekkingen en de koppeling van de regio’s met andere bestuurslagen, zoals staten, metropolen, plaatselijke overheden en EU-instellingen. Het accent wordt gelegd op de plaats van de regio’s in het meerlagige bestuurssysteem zoals dat in het huidige Europa bestaat. Meer lezen

 

Jean Monnet de Lille 3-Dag (2JML-3)

Regio’s en territoriale samenwerking

► April 2017

Deze workshop richt zich op de territoriale samenwerkingsregelingen die ontwikkeld zijn binnen de Europese Unie (interregionale en grensoverschrijdende netwerken, regionale vertegenwoordigingen, euroregio’s) en de kwestie van de toegevoegde waarde van deze programma’s voor de ontwikkeling van de regio’s en het regionalisme. Meer lezen

 

Jean Monnet Lille Conferentie (CJML)

Eindconferentie

► Juni 2017

De CJML presenteert en bespreekt de belangrijkste resultaten van het EUREGIO-project. De conferentie opent perspectieven over deze verschijnselen in het licht van de huidige sociale en politieke ontwikkelingen, bijvoorbeeld: de programmeringsperiode 2014-2020 van het regionale beleid van de Europese Unie, de opkomst van regionalistische eisen in verschillende staten, de perspectieven van de regionale hervorming in Frankrijk en meer in het algemeen de ontwikkeling van de Europese Unie als politieke entiteit. Meer lezen